Hoofdpagina > Kinderen > Tetanus - difterie - kinkhoest

Tetanus - difterie - kinkhoest

Wat zijn tetanus, difterie en kinkhoest?


Tetanus


Tetanus, ook wel kaakklem genoemd, wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani, die algemeen in aarde en straatvuil voorkomt. De spore van de bacterie kan bij een verwonding in het lichaam komen en zich daar gaan vermenigvuldigen. Dat gebeurt vooral in kleine, diepe wonden, (trappen in een roestige spijker) ook bij beten door dieren kan men tetanus krijgen, omdat de tetanusbacterie het best groeit in een zuurstofarme omgeving. Ook brandwonden zijn vooral in ontwikkelingslanden berucht.

 

Difterie


Difterie, vroeger ook bekend als kroep, is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie (Corynebacterium diphtheriae), die via hoesten van mens op mens wordt overgebracht. Difterie was voordat vaccinatie algemeen gebruikelijk werd een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij kinderen.

 

Kinkhoest


Kinkhoest of pertussis is een infectieziekte van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door een bacterie, Bordetella pertussis (bacil van Bordet-Gengou), die vooral wordt overgebracht door de druppeltjes die bij hoesten ontstaan. Kinkhoest is zeer besmettelijk.


 

 

Wat zijn de symptomen?

 

Tetanus


De bacterie produceert een zeer krachtige gifstof, het tetanustoxine, die pijnlijke spierkrampen veroorzaakt en snel ook de ademhalingsspieren kan aantasten. De ziekte begint met spierstijfheid, meestal in de kaken. Langzaam breidt deze zich uit naar onder andere de nek, armen etc., die stuk voor stuk stijf worden en verkrampen.

 

Difterie


De eerste symptomen bestaan vaak uit moeilijk slikken en een zere keel. Misselijkheid, braken, lichte koorts, snelle hartslag en hoofdpijn treden veel op. Ook een loopneus waarbij slechts één neusgat aangedaan is, komt regelmatig voor.

Kinkhoest

De ziekte begint als een verkoudheid en gaat gepaard met niezen, neus- en traanuitvloed en onwelzijn, en de patiënt heeft een klein kuchje. De symptomen zijn dus niet te onderscheiden van die van een verkoudheid. Daarna volgen hoestbuien waarbij de patiënt zich tot stikkens toe leeghoest.

 

 

 

Inenting tegen tetanus, difterie en kinkhoest.

 

Het vaccinatie is mogelijk bij de behandelende arts. Het vaccin beschermt zowel tegen tetanus, difterie en kinkhoest. Het is aangeraden om, om de 10 jaar te laten vaccineren.