Hoofdpagina > Reizigers > Vaccinatie hepatitis B

Vaccinatie hepatitis B

Wat is hepatitis B?

 

Hepatitis B is een leverontsteking die wordt veroorzaakt door het hepatitis B-virus dat behoort tot de familie van de zogenaamde Hepadnaviridae. Hepadna-virussen hebben een sterke voorkeur om zich te nestelen in levercellen, maar zeer kleine hoeveelheden kunnen ook aangetroffen worden in bijvoorbeeld de nieren en de alvleesklier. In organen anders dan de lever veroorzaakt het hepatitis B-virus echter geen schade. De levercelschade wordt overigens toegebracht door het afweersysteem, niet door het virus.

 

Wat zijn de symptomen?

 

Symptomen van acute hepatitis B zijn leverontsteking, braken en geelzucht . Chronische hepatitis B kan leiden tot levercirrose en leverkanker.

 

Waar kan men de ziekte oplopen?

 

De ziekte komt over de hele wereld voor. Ook in België en Nederland komt de ziekte voor, alleen is de kans om besmet te worden zeer laag. Het is dan ook aangeraden om je zeker 3 maand voor je vertekt te laten inenten.Gebieden waar hepatitis A voorkomt.

Hoe hepatitis B voorkomen.

 

Goede hygiëne is belangrijk. Je handen wassen voor het eten en na het toiletbezoek is aangeraden. Zo voorkom je ook andere ziekten. Je nagels hou je best kort.

 

Inenting hepatitis B.

 

klassieke schema

 

Het klassieke basisschema bestaat uit 3 injecties, toegediend op 0-1-4 à 6 maanden. Dit schema is te verkiezen indien men voldoende tijd heeft voor vertrek (minstens 6 maanden) of indien de tijdperiode vooraleer doeltreffende immuniteit bekomen wordt minder kritisch is. Indien men wenst af te wijken van dit schema moet men de minimumintervallen respecteren: voor een 0, 1, 4 à 6 maanden schema betekent dit een minimum van 4 weken tussen dosis 1 en 2; dosis 3 volgt op minimum 8 weken na dosis 2, en minstens 16 weken na dosis 1. 

 

snel schema

 

Voor mensen met minder tijd is er ook het snel schema. Dit ziin drie injecties met een interval van één maand (0-1-2 maand), gevolgd door een herhalingsinenting na 1 jaar. Dit schema is te verkiezen indien men weinig tijd heeft voor het vertrek, daar men reeds een doeltreffende immuniteit bekomt na de 3de dosis (dus reeds na 2 maanden). In geval van risico voor hepatitis B op reis dienen vóór vertrek toch minstens 3 doses te worden toegediend. Recente studies wezen overigens uit dat men het interval tussen de 3 injecties eventueel kan verkorten tot 14 dagen en desnoods zelfs tot 1 week (bv. 0-7-21dagen = supersnel schema) bij gebrek aan tijd wanneer de noodzaak om over beschermende immuniteit te beschikken dwingend is. Men mag in al deze situaties niet vergeten om na 1 jaar een herhalingsinenting toe te dienen, dit om de levenslange bescherming te kunnen garanderen.

 

Hepatitis B vaccinatie bij zwangerschap.

 

De ziekte kan overgedragen worden van moeder op kind.De kans op overdracht varieert van 70-90% bij een HBeAg-positieve(Dit is een eiwit dat deel uitmaakt van de kern van het virus en staat in relatie tot de mate van besmettelijkheid.) moeder tot 10-15% bij HBeAg-negativiteit. Het kind heeft dan een grote kans op een chronische infectie.
Iedere zwangere wordt bij de eerste controle getest op hepatitis B. Wanneer er hepatitis B is geconstateerd, krijgt de baby kort na de geboorte antistoffen en een eerste vaccinatie toegediend.

 

Hepatitis B vaccinatie bij borstvoeding.

 

Borstvoeding is veilig zolang er geen wondjes zijn. Borstvoeding kan gegeven worden op voorwaarde dat de zuigeling na de geboorte immunoglobuline heeft gekregen en er gestart is met vaccinatie.