Hoofdpagina > Reizigers > Vaccinatie hepatitis A

Vaccinatie hepatitis A

Wat is hepatitis A?

 

Hepatitis A is een zeer besmettelijke leverontsteking veroorzaakt door het hepatitis A-virus (HAV). Het virus wordt voornamelijk overgedragen via (met feces) besmet voedsel of drinkwater of door een rechtstreekse inname van ontlasting (feces) via de mond.

 

Wat zijn de symptomen?

 

De voornaamste symptomen zijn koorts, misselijkheid, vermoeidheid en verlies van eetlust. Na enkele dagen kan geelzucht optreden, met donkere urine en soms ontkleurde stoelgang. Het acute ziektebeeld duurt gemiddeld 2 à 3 weken, gevolgd door een herstelperiode van soms enkele maanden.

In 10% van de gevallen kan het verloop van een hepatitis A-infectie langer aanslepen, met mogelijk een terugval na enkele weken of maanden. In 1% van de gevallen kan het verloop zeer ernstig zijn, met acuut leverfalen en sterfte. Deze kans neemt toe met de leeftijd.

 

Waar kan men de ziekte oplopen?

 

De ziekte komt over de hele wereld voor. Behalve in West-Europa, Noord-Amerika en australië. In Rusland en Oost-Europa(bruin) is de kans om besmet te worden met hepatitis A een stuk kleiner.  Het is dan ook aangeraden om je zeker 2 weken voor je vertekt te laten inenten.Gebieden waar hepatitis A voorkomt.

Hoe hepatitis A voorkomen.

 

Goede hygiëne is belangrijk. Je handen wassen voor het eten en na het toiletbezoek is aangeraden. Zo voorkom je ook andere ziekten.

 

Inenting tegen hepatitis A.

 

Het is mogelijk om 1 à 2 weken voor je vertrekt op reis je te laten vaccineren. De inenting is goed voor 1 jaar, maar als je binnen het jaar opnieuw laat vaccineren ben je minstens beschermt voor 25 jaar. Het hepatitis A vaccin is zeer veilig. Bijwerkingen van de hepatitis A inenting zijn soms wat pijn op de injectieplaats en hoofdpijn.

 

Hepatitis A vaccinatie bij kinderen.

 

Bij kinderen jonger dan één jaar wordt de hepatitis A vaccinatie niet aangeraden. Bij oudere kinderen wordt de inenting voor risicolanden wel geadviseerd. Kinderen tot ongeveer vijf jaar worden meestal nauwelijks ziek van hepatitis A, in tegenstelling tot oudere kinderen en volwassenen. Bij jongere kinderen verloopt hepatitis A meestal als een griepje. Hoewel  jonge kinderen dus niet erg ziek worden, kunnen ze het virus wel verspreiden.

 

Hepatitis A vaccinatie bij zwangerschap.

 

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de invloed van hepatitis A vaccinatie bij zwangerschap. Er wordt wel vanuit gegaan dat het hepatitis A vaccin veilig is bij zwangerschap. Vraag meer informatie aan je geneesheer. Het is niet altijd zinvol om je te laten vaccineren.

 

Hepatitis A vaccinatie bij borstvoeding.

 

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de invloed van hepatitis A vaccinatie bij borstvoeding. Het beste is om je niet onnodig tegen hepatitis A te laten vaccineren als je borstvoeding geeft.